แจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนธัญบุรี ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  ตั้งแต่วันที่  24  พฤศจิกายน  2564  เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองสามารถชำระผ่านช่องทาง ดังนี้

1.  ชำระได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอำนวยการตึกใต้หอประชุม  (ในวันเวลาราชการ)
2.  ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารได้ทุกธนาคาร (Mobile Banking Application)
3.  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถนำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
4.  สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษาจากเว็บไชต์ของโรงเรียนธัญบุรี