รอบรั้วโรงเรียนธัญบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online 2020)

การประเมินคุณธรรมและ...
Read More
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online 2020)

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนธัญบุร...
Read More
ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมใหญ่สามัญปร...
Read More
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563

M2

THANYABURI ONLINE MO...
Read More
M2

ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63

ชำระเงินค่าบำรุงการศ...
Read More
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63

ตารางการมาเรียน สำหรับนักเรียน กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

เดือนกรกฎาคม เดือนสิ...
Read More
ตารางการมาเรียน สำหรับนักเรียน กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

M1

THANYABURI ONLINE MO...
Read More
M1

สมัครเข้าชุมนุม ปีการศึกษา 2563

สมัครเข้าเรียนชุมนุม...
Read More
สมัครเข้าชุมนุม ปีการศึกษา 2563

การใช้งาน google classroom, google meet และการใช้งานระบบต่าง ๆ สำหรับครูผู้สอน

การใช้งานโปรแกรมต่าง...
Read More
การใช้งาน google classroom, google meet และการใช้งานระบบต่าง ๆ สำหรับครูผู้สอน

การใช้งาน google classrom และ google meet ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียน

การใช้งาน google cla...
Read More
การใช้งาน google classrom และ google meet ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียน

ITA Online 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนธัญบุรี

ปฏิทิน งานทะเบียน-วัดผล

กิจกรรมของโรงเรียนธัญบุรี

ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ.

วิดีโอโรงเรียนธัญบุรี

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ภายในโรงเรียน