วิดีโอโรงเรียนธัญบุรี

การโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” โรงเรียนธัญบุรี ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
More Videos