รอบรั้วโรงเรียนธัญบุรี

ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา ปี 2563

ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เ...
Read More
ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา ปี 2563

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนธัญบุรี จังห...
Read More
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

07.45 น. - เข้าแถวเค...
Read More
กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

จบ ม.3 เรียนต่อแผนการเรียนไหนดี โรงเรียนธัญบุรีมีแผนการเรียนไหนบ้าง?

โรงเรียนธัญบุรี สังก...
Read More
จบ ม.3 เรียนต่อแผนการเรียนไหนดี โรงเรียนธัญบุรีมีแผนการเรียนไหนบ้าง?

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2019

เข้าชมภาพกิจกรรมได้ท...
Read More
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2019

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวตอนรับ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ มาเป็นครูผู้สอน

Read More
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวตอนรับ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ มาเป็นครูผู้สอน

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์

Read More
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน

Read More
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Read More
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู...
Read More
สวัสดีปีใหม่ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนธัญบุรี

กิจกรรมของโรงเรียนธัญบุรี

ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ.

วิดีโอโรงเรียนธัญบุรี