รอบรั้วโรงเรียนธัญบุรี

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศโรงเรียนธัญบุร...
Read More
ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนการรับวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร

ประกาศจากโรงเรียนธัญ...
Read More
ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนการรับวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษ...
Read More
ประกาศโรงเรียนธัญบุรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนธัญบุร...
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ(รอบเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรีย...
Read More
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ(รอบเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการรับนักเรียนรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) โครงการ Intensive Program (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) และโครงการ Science Innovations and technology

กำหนดวันและเวลาในการ...
Read More
ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการรับนักเรียนรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) โครงการ Intensive Program (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) และโครงการ Science Innovations and technology

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและโครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กำหนดวันและเวลาในการ...
Read More
ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและโครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนธัญบุร...
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนธัญบุร...
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

แผนที่โรงเรียนธัญบุรี

แผนที่โรงเรียนธัญบุร...
Read More
แผนที่โรงเรียนธัญบุรี

ยื่นความจำนงออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนธัญบุรี

กิจกรรมของโรงเรียนธัญบุรี

ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ.

วิดีโอโรงเรียนธัญบุรี

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ภายในโรงเรียน