ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี
ห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี 1

แผนการเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนภายในห้องเรียน
ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ
แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

คุณครูต่างชาติ

ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี
MR.Andrew Thony L. Miralles
ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี
MR.Signor Rinno Danao Montales
ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี
MR.Patrick Michael Koerwitz
ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี
MISS.Ma. Kathrina Elaine Abarabar Buaron
ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี
MR.Bernard Tabe Tanyi