ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี
ห้องเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี 1

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนภายในห้องเรียน

ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ

แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

คุณครูต่างชาติ

ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี

MR.Andrew Thony L. Miralles

ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี

MR.Signor Rinno Danao Montales

ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี

MR.Patrick Michael Koerwitz

ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี

MISS.Ma. Kathrina Elaine Abarabar Buaron

ครูต่างชาติ ห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนธัญบุรี

MR.Bernard Tabe Tanyi