ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร
เรียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 
               ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนธัญบุรี ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565  เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองสามารถชำระผ่านช่องทาง ดังนี้
1.  ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารได้ทุกธนาคาร (Mobile Banking Application)
2.  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถนำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
3.  สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษาได้จากปุ่ม “พิมพ์ใบ PayIn”
พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร

***หมายเหตุ หากค้างชำระค่าบำรุงการศึกษาปีที่ผ่านมา ให้มาชำระที่งานการเงิน 

โปรดอ่านขั้นตอนการดาวน์โหลดและชำระค่าบำรุงการศึกษา