ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร
เรียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 
           

               ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนธัญบุรี ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2566  เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองสามารถชำระผ่านช่องทาง ดังนี้

  1. ชำระได้ที่ สำนักงานบริหารงบประมาณห้องงบประมาณ อาคาร 1 ชั้น 2 ได้ทุกวันทำการ เวลา  8.30-15.30 น.
  2. ชำระผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร
         ได้ทุกธนาคาร (Mobile Banking Application) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
  3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถนำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
  4. ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษาจาก เว็บไซต์ของโรงเรียน   โดยกดปุ่ม “พิมพ์ใบ PayIn
พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร

***หมายเหตุ หากค้างชำระค่าบำรุงการศึกษาปีที่ผ่านมา ให้มาชำระที่งานการเงิน 

โปรดอ่านขั้นตอนการดาวน์โหลดและชำระค่าบำรุงการศึกษา