ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร
เรียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 
           

               ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนธัญบุรี ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2565  เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองสามารถชำระผ่านช่องทาง ดังนี้

  1. ชำระได้ที่ งานการเงิน ห้องงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 1 ได้ทุกวันทำการ
         เวลา  8.30-16.00
  2. ชำระผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร
         ได้ทุกธนาคาร (Mobile Banking Application)
  3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถนำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
  4. ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษาจาก เว็บไซต์ของโรงเรียน   โดยกดปุ่ม “พิมพ์ใบ PayIn
พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร

***หมายเหตุ หากค้างชำระค่าบำรุงการศึกษาปีที่ผ่านมา ให้มาชำระที่งานการเงิน 

โปรดอ่านขั้นตอนการดาวน์โหลดและชำระค่าบำรุงการศึกษา