กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 378 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 438 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 564 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 389 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 313 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 290 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 299 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 323 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 281 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 289 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 330 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 319 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 320 downloads
Download 353 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 416 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 316 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 1715 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 364 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 290 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 271 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 285 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 302 downloads