ประกาศแจ้งกำหนดลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

แจ้งกำหนดลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

วันที่ 2-5 พ.ย. 64 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว

วันที่ 8-12 พ.ย 64 ดำเนินการสอบแก้ตัว

วันที่ 15 พ.ย. 64 ครูประจำวิชาส่งผลแก้ตัว

แจ้งกำหนดการประกาศผลเรียนซ้ำ วันที่ 22 พ.ย 64

วันที่ 24-26 พ.ย 64 ลงทะเบียน เรียนซ้ำ

วันที่ 12 ม.ค. 64 ส่งผลเรียนซ้ำ

นักเรียนสามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ ประกาศได้จากทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ตามขั้นตอนที่แนบด้านล่าง