• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินจากกรมอนามัย ประทรวงสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินจากกรมอนามัย ประทรวงสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี