ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ จับสลากแจกของรางวัล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564