แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3 ปี 63-65

1.-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3-ปี-63-65-11.ส่วนหน้า

ดาวน์โหลดไฟล์ –> Click

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

1.แผนปฏิบัติการ-63

ดาวน์โหลดไฟล์ –> Click