บริการ E-Service โรงเรียนธัญบุรี

ระบบแสดงผลการเรียนนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน —>click

ระบบสมัครเรียนออนไลน์

ระบบการสมัครเรียน —> click

ระบบห้องสมุดออนไลน์

ระบบห้องสมุดออนไลน์ —> click

พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร

พิมพ์ใบ PayIn —> click