ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนการรับวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร

ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนการรับวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร

จากเดิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 เมษายน 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2563
เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนและหน้าเพจ Facebook โรงเรียน
หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เอกสารดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-5238840 ต่อ 124 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.