ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนโครงการพิเศษ ห้องเรียนแผนการเรียน Sci-Tech (MOU) กำหนดการเดิม
วันที่ 27 มีนาคม 2563 เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนและหน้าเพจ Facebook โรงเรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูล หากมีข้อสงสัย โทร 02-5238840 ต่อ 124 ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.