• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนธัญบุรี กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ในการนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียนร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ประกาศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่-1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวและมอบตัววันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี คลิกดูแผนที่โรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่-4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัวและมอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี คลิกดูแผนที่โรงเรียน