• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ(รอบเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ(รอบเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ(รอบเพิ่มเติม)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบคัดเลือกวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
สถานที่ในการสอบ อาคาร 4
ประกาศผลวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัวและมอบตัววันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.30 น.

English Program

English-Program-1

Gifted Program

Gifted-Program-2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สอบคัดเลือกวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
สถานที่ในการสอบ อาคาร 4
ประกาศผลวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัวและมอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.30 น.

Science Innovations and Technology

Science-Innovations-and-Technology

Intensive Program

Intensive-Program

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนธัญบุรี กำหนดจัดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม)ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค-19)
โรงเรียนธัญบุรีจึงมีมาตรการดังนี้
1.ให้นักเรียนที่เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย 100%
2.งดเปิดเครื่องปรับอากาศโดยเปิดหน้าต่างในห้องสอบให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก
3.โรงเรียนตั้งจุดบริการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับนักเรียนที่ห้องสอบและมีจุดให้บริการสำหรับผู้ปกครอง
4.มีจุดบริการวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้เข้าสอบ

***หมายเหตุผู้เข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองในวันสอบ***

แผนที่โรงเรียน