กำหนดวันและเวลาในการรับสมัคร

รับสมัคร วันที่ 13-15 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
– สมัครได้ที่ ห้องธัญกิตติคุณ
สอบคัดเลือกวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ประกาศผลวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัวและมอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.30 น.

img032

แผนที่โรงเรียนธัญบุรี