ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่อง โครงการ Thanyaburi Pre-Entrance 2020

ประกาศโครงการ Thanyaburi Pre-Entrance 2020 =>  คลิกที่นี่

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Thanyaburi Pre-Entrance 2020 => คลิกที่นี่

หมายเหตุ : หากมีปัญหาการสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนธัญบุรี พร้อมนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่การตอบกลับแบบฟอร์มด้านล่างหรือ คลิกที่นี่

หมายเหตุ : สถานะการชำระเงินจะทำการปรับหลังการลงทะเบียนสมัครแล้วไม่เกิน 3 วันทำการ หากหลักฐานการชำระเงินที่ท่านส่งมาไม่ถูกต้อง จะมีอีเมล์แจ้งกลับไป และให้ท่านตอบกลับโดยแนบหลักฐานที่ถูกต้องมาทางอีเมล์ที่ส่งแจ้งไป