กำหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563