• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนธัญบุรี

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนธัญบุรี