• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นางสาวเกศินี พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ จังหวัดสระบุรี

นางสาวเกศินี พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ จังหวัดสระบุรี