• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมคณะครูประจำชั้น ม.4 และนักเรียนดำเนินจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุม โรงเรียนธัญบุรี

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมคณะครูประจำชั้น ม.4 และนักเรียนดำเนินจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุม โรงเรียนธัญบุรี