• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวตอนรับ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ มาเป็นครูผู้สอน

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวตอนรับ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ มาเป็นครูผู้สอน