• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์