• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2019

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2019

กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนธัญบุรี

เข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่ เพจ งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี