• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน