รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันสวดมนต์หมู่พระรัตนตรัย สรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการบรรยายธรรม

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประจำปี 2563

รางวัลชนะเลิศอันดับ

Read more