ยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นางสาวฐิติพร กล่อมยงค์ นักเรียนชั้น ม.6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยวระดับประเทศ