รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันสวดมนต์หมู่พระรัตนตรัย สรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการบรรยายธรรม