• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • ประกาศ กิจกรรมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันอาเซียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญบุรีเท่านั้น

ประกาศ กิจกรรมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันอาเซียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญบุรีเท่านั้น

ประกาศกิจกรรมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันอาเซียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญบุรีเท่านั้น
มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1.การแข่งขันอออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม CANVA ระดับชั้น ม.ต้นและม.ปลาย หัวข้อ อาเซียนวิถีใหม่ วิถี New Normal
2.การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ระดับชั้น ม.ต้นและม.ปลาย หัวข้อ อาเซียนตั้งรับ ปรับตัวชีวิตวิถีใหม่
3.การแข่งขันประกวดร้องเพลงออนไลน์ ระดับชั้น ม.ต้นและม.ปลาย

นักเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติมผ่านรูปภาพใต้โพสต์นี้ครับ แล้วมาสมัครร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ