• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • 🎉 เชิญชวนคณะครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์​ วัดความเรื่องวันสุนทรภู่​และวัน​ภาษาไทย​แห่งชาติ

🎉 เชิญชวนคณะครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์​ วัดความเรื่องวันสุนทรภู่​และวัน​ภาษาไทย​แห่งชาติ

📢📢📢 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธัญบุรี​ สังกัดสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ปทุมธานี

เชิญชวนคณะครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์​ วัดความเรื่องวันสุนทรภู่​และวัน​ภาษาไทย​แห่งชาติ 📖📖 เนื่องในวันสุนทร​ภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ​ “สดุดี​กวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

📌แบบทดสอบสามารถเข้าทำได้จำนวน ๑,๕๐๐ คน ต่อวัน