อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีการสอนยุคดิจิทัลสำหรับครูโรงเรียนธัญบุรี ขอเชิญชวนคุณครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีการสอนยุคดิจิทัลสำหรับครูผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนธัญบุรี

📲 คุณครูลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่
https://forms.gle/LAzqCN3Q7UKkoFFC7

📲 ก่อนอบรม คุณครูเข้าทำแบบทดสอบPre -test ได้ที่ https://forms.gle/C2oVVWBroeKKVDbu7

📲หลังอบรม คุณครูเข้าทำแบบทดสอบ Post test ได้ที่ https://forms.gle/5og7MggpRKChdppT7

📲ประเมินกิจกรรม ได้ที่
https://forms.gle/sYBmgAXYs98sGaAe6