​ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียน​ธัญบุรี​ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้สมุดลงนามสามารถดาวน์โหลดได้ในภายหลัง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานกิจกรรมนักเรียน