• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • โรงเรียนธัญบุรี รับนักเรียนใหม่ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนธัญบุรี รับนักเรียนใหม่ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนธัญบุรี รับนักเรียนใหม่ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธัญญกิตติคุณ อาคาร 4 ชั้น 1

ระเบียบการรับสมัคร