สมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

รับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 10 - 20 เมษายน 2564

– ม.1 ห้องเรียน ENGLISH PROGRAM (EP)

– ม.1 ห้องเรียน GIFTED PROGRAM (GP) (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)

– ม.4 ห้องเรียน SCI-TECH PROGRAM (วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี)

– ม.4 ห้องเรียน ENG-MATH INTENSIVE PROGRAM (EMIP) (อังกฤษ-คณิตศาสตร์)

– ม.4 ห้องเรียน GIFTED INTENSIVE PROGRAM (GIP)  (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 22 เมษายน 2564

สอบข้อเขียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564