ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Entrance 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Entrance 2564

เพิ่มเติม ควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.30 น. และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

Pre-Entrance-ม.1-ห้องเรียนทั่วไป


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

Pre-Entrance-ม.4-ห้องเรียนทั่วไป-1


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

Pre-Entrance-ม.1-ห้องเรียนพิเศษ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

Pre-Entrance-ม.4-ห้องเรียนพิเศษ