ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรีเรื่องยกเลิกการยื่นความจำนงออนไลน์ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรีเรื่องยกเลิกการยื่นความจำนงออนไลน์ห้องเรียนทั่วไป ของเดิม วันที่ 1-20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาทั้งหมด ยกเลิกข้อมูลที่ยื่นข้อมูลแจ้งความจำนง ชั้น ม.1 และ ม.4

โดยให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธัญบุรีให้ยื่นความจำนงและรับสมัครทางออนไลน์ใหม่

โรงเรียนธัญบุรีจะเปิดระบบสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

โดยช่องทางเว็บไซต์โรงเรียนและเพจ facebook ของโรงเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูล หากมีข้อสงสัย โทรศัพท์ 02-5238840 ต่อ 124 ได้ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 -15.00 น.