ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนธัญบุรี กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียนร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้
1. ห้องเรียน English Program ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 23 คน
2. ห้องเรียน Gifted Program ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 45 คน

img029

มารายงานตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.-12.30 น. ณ ห้องธัญกิตติคุณ โรงเรียนธัญบุรี

แผนที่โรงเรียนธัญบุรี