มาตรการการป้องกันโรคโควิค-19 โรงเรียนธัญบุรี

เนื่องจากในขณะนี้ได้มีรายงานการระบาดของโรคโควิค-19 ทางโรงเรียนธัญบุรีขอแจ้งมาตรการป้องกันโรคดังนี้

การป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส : กินอยู่รู้รอบ

มาดูวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อให้น้อยลง | Workpoint Today