• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและคณะครู เดินทางไปให้ขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนักศึกษาวิชาทหารในการเข้ารับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและคณะครู เดินทางไปให้ขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนักศึกษาวิชาทหารในการเข้ารับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี