• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี