ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา ปี 2563

ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา ปี 2563 ซึ่งมีผู้ส่งสำนวนคำขวัญทั้งหมด 9 สำนวน และคณะกรรมการดำเนินการตัดสินเป็นที่เรียบร้อย สำนวนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3