• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ นำสถาบันเรียนพิเศษออนไลน์ ได้เข้ามาทำกิจกรรม EDUGEN เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ นำสถาบันเรียนพิเศษออนไลน์ ได้เข้ามาทำกิจกรรม EDUGEN เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

S__1073187