• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมกับฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ tbs science day 2019

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมกับฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ tbs science day 2019

S__1073186