• Home »
  • ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ. »
  • โรงเรียนธัญบุรีร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติวรดา สงวนเผ่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ นักกีฬาเทควันโด รุ่น Cadet 12-14 ปี ทีมเยาวชนชาติไทย ได้รับรางวัลการแข่งขัน เหรียญทอง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม ในรายการ SARAWAK International Taekwondo Championship 2019 ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย

โรงเรียนธัญบุรีร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติวรดา สงวนเผ่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ นักกีฬาเทควันโด รุ่น Cadet 12-14 ปี ทีมเยาวชนชาติไทย ได้รับรางวัลการแข่งขัน เหรียญทอง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม ในรายการ SARAWAK International Taekwondo Championship 2019 ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย

โรงเรียนธัญบุรีร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติวรดา สงวนเผ่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ นักกีฬาเทควันโด
รุ่น Cadet 12-14 ปี ทีมเยาวชนชาติไทย ได้รับรางวัลการแข่งขัน เหรียญทอง
และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม ในรายการ SARAWAK International Taekwondo
Championship 2019 ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย

S__4096035