• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี นำตัวแทนคณะครูของโรงเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานโดม โรงเรียนธัญรัตน์

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี นำตัวแทนคณะครูของโรงเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานโดม โรงเรียนธัญรัตน์

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี นำตัวแทนคณะครูของโรงเรียน
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานโดม โรงเรียนธัญรัตน์

S__4120755