• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • นายชาลี วัฒนเขจร พร้อมฝ่ายบริหาร จัดการประชุมนิเทศครูผู้ช่วย เรื่องระเบียบการประเมินเกณฑ์ใหม่ ว.๒๖/๒๕๖๑

นายชาลี วัฒนเขจร พร้อมฝ่ายบริหาร จัดการประชุมนิเทศครูผู้ช่วย เรื่องระเบียบการประเมินเกณฑ์ใหม่ ว.๒๖/๒๕๖๑

001-1