• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร พร้อมฝ่ายบริหาร จัดการประชุมนิเทศครูผู้ช่วย เรื่องระเบียบการประเมินเกณฑ์ใหม่ ว.๒๖/๒๕๖๑

นายชาลี วัฒนเขจร พร้อมฝ่ายบริหาร จัดการประชุมนิเทศครูผู้ช่วย เรื่องระเบียบการประเมินเกณฑ์ใหม่ ว.๒๖/๒๕๖๑

001-1