ขั้นตอนการสมัครสอบสัมภาษณ์ AFS

AFS-1

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  –> https://bit.ly/2IzsLRR

หรือโดยการสแกนผ่าน QR CODE 

AFS-1-1

*** เขตจังหวัดปทุมธานีจะทำการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายนนี้คะ