แจ้งกำหนดการของโรงเรียน และตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564