• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • ประกาศผลการประกวดเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ปี 2564 หัวข้อ ” บอกรักซึ้งถึงแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการประกวดเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ปี 2564 หัวข้อ ” บอกรักซึ้งถึงแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการประกวดเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ปี 2564 หัวข้อ ” บอกรักซึ้งถึงแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2564


ประเภทการออกแบบภาพพร้อมคำบรรยาย มีดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
นางสาวพรทวี เทพวันดี


รางวัลดีเด่น 2 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
นางสาวชัชชญา ปาระพิมพ์
เด็กชายนภัสดล รอดแก้ว


รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
เด็กชายนรภัทร สาธิภาณุวัฒน์


ประเภทการจัดทำคลิปวิดิโอสั้น มีดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงปิยพิชญ์ พุ่มทอง


รางวัลดีเด่น 2 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
นางสาวปิญนันท์ รุดบุญ
นางสาวณัฐพรรณ ศรีวิเศษ


รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
นางสาวปิยธิดา กุลเจียง

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฝ่ายกิจการนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล

นักเรียนที่ได้รับรางวัลให้ลงทะเบียนเพื่อรับทุนการศึกษาที่แบบฟอร์มนี้