รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา


สถานที่รับสมัคร
ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)