ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนธัญบุรี 2563

ตารางสถิติห้องสมุด-2563

สถิติการใช้บริการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2563

ประชาสัมพันธ์

สถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนธัญบุรี

O15สถิติการให้บริการ

สถิติการมาโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถิติการมาโรงเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนธัญบุรี จัดเก็บโดย google search console วันที่ 1 มกราคม 2563-13 กันยายน 2563

สรุปผู้มาประชุมผู้ปกครองเทอม1-63

สรุปผู้มาประชุมผู้ปกครองเทอม1-63